yus̲k'ut nukesᘐᔆᗽᐪ ᘄᗸᔆjʌs̪kʼʌt nʌkesNskidoo, snow machine
back to home page  marjoh