yus̲k'ut nukesᘐᔆᗽᐪ ᘄᗸᔆjʌs̪kʼʌt nʌkesNskidoo, snow machine

back to home page  marjoh