duhghai    ᑐᑋᗏᐉ    dʌhɣai    V

you (2+) are hairy

[∅-ghai < ghai₁ «hairy»]  Imperfective Affirmative  Stative

d h ghai
ADV REST PObj P Curs N Neg Obj Sₒ WHq Con Dq Nq Sq Inc Neg Mod Asp Sᵢ Valence Stem
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Stem
Disjunct Zone Conjunct Zone Valence Stem
back to home page  marjoh